František Koláček

1957 – 1962 – hudební škola v Tišnově
1960 – 1975 – dechová kapela MEZ Drašov
1965 – 1967 – posádková hudba České Budějovice
1967 – 1972 – taneční orchestr v Kuřimi
1973 – 1979 – orchestr Tišnov
1980 – 1995 – taneční a dechová hudba Maršov
1996 – 2011 – Podhorácká muzika
2008 – Bystřická kapela