Martin Ondra

2002 – 2007    ZUŠ Nedvědice, obor akordeon
2006 – 2007    ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, obor tenor
2007 – 2015  soukromá škola, obor tenor
2010 – 2011     Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
2013 – dosud   Bystřická kapela