Pavel Slezák

1968 – 1967 – dva roky výuky na klavír
1969 – 1975 – šest let výuky ve hře na trubku
1976 až dodnes – pohřební dechový orchestr Bystřice n. P.
1977 – 1979 – vojenská služba u posádkové hudby Čes. Budějovice
1979 – 1983 – kapela Motýlci
1983 – 2006 – dechová hudba Koroužanka
od roku 2007 – Bystřická kapela