Václav Ondra

1972-1979 – LŠU v Bystřici nad Pernštejnem – klarinet B
– dětský dechový orchestr LŠU pod vedením p.uč. Josefa Pavlíčka
1975-1988 – folklórní soubor Dóbrava z Doubravníka – klarinet B
1979-1988 – dechová hudba Melodie Doubravnik – klarinet Es
1988-1990 – dechová hudba Vysočanka Kuřim – klarinet Es
1990-2006 – dechová hudba Koroužanka – klarinet B, zpěv
od roku 2007 – kapelnik Bystřické kapely