Zdeněk Nosek

1966-1975 – LŠU Bystřice nad Pernštejnem
-dětský dechovy orchestr LŠU Bystřice nad Pernštejnem pod vedením p.uč. Pavlíčka
1975-1977 – taneční orchestr odborného učiliště hornického v Ostravě Porubě – saxofon Alt, klarinet Es
1976-2006 – dechová hudba Koroužanka
od roku 2007 – Bystřická kapela